Aktualności

  • Erasmus w ALO - dzień piąty

   Ostatni dzień naszego projektu poświęciliśmy na podsumowanie oraz wspólne stworzenie dziennika - pamiętnika z pobytu. Uczestnicy zostali podzieleni na 5 miedzynarodowych grup, zadaniem każdego zespołu było opisanie jednego dnia projektu. Zapiski wraz z fotografiami utworzyły dziennik, który każda...

   czytaj więcej...
  • Erasmus w ALO - dzień czwarty

   Dzień poświęcony był na wycieczkę. Najpierw uczestnicy projektu odwiedzili teren byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Do obozu, wraz z całą swoją rodziną, trafiła w sierpniu 1944 Anne Frank, bohaterka naszych warsztatów. Uświadomienie sobie i naoczne zobaczenie miejsca potwornych zbrodni nazistowskich z pewnością...

   czytaj więcej...
  • II miejsce dla ALO

   Natalia Tomala z klasy IIIa reprezentującą naszą szkołę w konkursie 1z10 zorganizowanym przez samorządy uczniowskie gliwickich liceów zajęła drugie miejsce! Wydarzenie odbyło się w gościnnych progach I LO i miało przysłużyć się integracji szkół średnich z Gliwic. Pytania ułożyły samorządy...

   czytaj więcej...
  Politechnika Śląska

  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach to szkoła publiczna (niepłatna), nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

  Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest Uchwała nr IX/89/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”

  Nasze cele i zadania

  Naszym celem jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu będziemy mogli przygotować naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.
  Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.

  Współpraca z Politechniką Śląską

  Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

  Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

  Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.

  Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.