To nie jest Liceum dla elit, ale Liceum kształcące elity

Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rozwijamy
talenty i pasje badawcze

Młodzi ludzie będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich w pracowniach i laboratoriach Politechniki Śląskiej odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze.

Kadra
akademicka

Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Politechniki Śląskiej posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Nauka
na wysokim poziomie

Celem szkoły jest umożliwienie naszym uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie.

Drodzy Kandydaci! Drodzy Rodzice!

Politechnika Śląska to uczelnia gdzie innowacyjne działania tworzą postęp i decydują o nowym kształcie przyszłości. Coraz to śmielsze rozwiązania techniczne, nowatorskie koncepcje i technologie są owocem pracy kilku tysięcy pracowników nauki, którzy tworzą naszą społeczność. Mając świadomość potencjału twórczego, który tkwi w naszej uczelni chcemy podzielić się naszym bogactwem z tymi, którzy już w niedalekiej przyszłości będą mogli dołączyć do naszej społeczności akademickiej.

Poprzez utworzenie Akademickich Liceów Ogólnokształcących w Gliwicach i w Rybniku chcemy otworzyć drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej, której pasja poznawcza wykracza poza ramy szkoły średniej. W murach Politechniki chcemy gościć młodych ludzi, którzy już teraz będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich, w naszych pracowniach i laboratoriach odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze.

Naszą intencją jest stworzenie szkół średnich, gdzie innowacyjne myślenie połączy edukację z wiedzą akademicką. Z niecierpliwością zatem czekamy na Was - młodych pasjonatów, aby móc podzielić się naszą wiedzą, umiejętnościami i możliwościami realizacji zainteresowań w prawdziwej przestrzeni świata nauki.

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Profile kształcenia

w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej

Profil politechniczny już od pierwszej klasy kładzie nacisk na przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę oraz chemię, które stanowią po ukończeniu liceum podstawę przyjęcia na większość wydziałów Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są przez wykładowców akademickich którzy posiadają również doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową. Zajęcia realizowane są częściowo w grupach, co umożliwi pracę w laboratoriach politechnicznych.

Poszerzenie podstaw programowych pozwoli naszych uczniom na kompleksowe przygotowywanie się do udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

W ramach innowacji dydaktycznej planowany jest dodatkowy blok zajęć programowania oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu naukowym.

Profil architektoniczny skupia się na kompleksowym przygotowaniu uczniów do studiów na kierunku architektonicznym bądź budownictwa.

Kształcenie na tym profilu będzie biegło dwutorowo skupiając się na matematyce jako na przedmiocie wiodącym oraz na pakiecie przedmiotów uzupełniających takich jak rysunek czy historia architektury.

Na tym profilu również zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich którzy posiadają doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową z matematyki. W ramach innowacji dydaktycznej planowany jest dodatkowy blok zajęć z zakresu rysunku oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu architektonicznym.