• Drzwi Otwarte ALO 2021

  Drzwi Otwarte ALO 2021

  Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice! Choć nie możemy obecnie zaprosić Was do naszej Szkoły, otwieramy dla Was nasze wirtualne drzwi

  WEJDŹ

  Aktualności

  • Nagroda dla Julii z klasy Ib

   Z radością informujemy, że Julia Chmielowska, uczennica klasy Ib, zdobyła nagrodę główną w kategorii do lat 15 w konkursie na wiersz obrazkowy w ramach II Festiwalu Wiersza Obrazkowego organizowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury. Serdecznie gratulujemy! Zwycięski wiersz-obrazek "Koń moich...

   czytaj więcej...
  • Konkurs "O nauce po ludzku"

   Na prace konkursowe czekamy do 17.12.2021 r.

   czytaj więcej...
  • Podsumowanie "Nocy Naukowców"

   16. edycja Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej już za nami. Jak co roku wzięliśmy czynny udział w tym wydarzeniu, w tym roku odnotowaliśmy również sukcesy w konkursach zorganizowanych przez Centrum Popularyzacji Nauki. Drużyna z klasy 3B wywalczyła II miejsce w konkursie na prostą maszynę...

   czytaj więcej...
  Politechnika Śląska

  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach to szkoła publiczna (niepłatna), nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

  Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest Uchwała nr IX/89/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”

  Nasze cele i zadania

  Naszym celem jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu będziemy mogli przygotować naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.
  Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.

  Współpraca z Politechniką Śląską

  Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

  Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

  Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.

  Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.