• Drzwi Otwarte ALO 2021

  Drzwi Otwarte ALO 2021

  Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice! Choć nie możemy obecnie zaprosić Was do naszej Szkoły, otwieramy dla Was nasze wirtualne drzwi

  WEJDŹ

  Aktualności

  • Drugi raport z podróży Szkoły nad morze i, jak się okazuje, z powrotem

   Do dnia 12.04.2021 (godz. 24.00) przeszliśmy/przebiegliśmy 652 788 metrów!! Czyli już wracamy do Gliwic!! Pracownicy – 198 188 m., 1A – 148 770 m., 1B – 122 510 m., 2A - 17 900 m., 2B – 139 220 m., 2C - 15 390 m., 3A - 11 010 m. Niesamowite tempo!! Super wyniki!! Zapraszamy wszystkich do wspólnej...

   czytaj więcej...
  • Ogólnopolski Konkurs "Elektronika - by żyło się łatwiej"

       Z radością informujemy, że projekty naszych uczniów znalazły się pośród najlepszych prac przygotowanych na konkurs "Elektronika - by żyło się łatwiej" zorganizowany przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Marek z klasy II b z projektem "Szybujący minisatelita" zajął...

   czytaj więcej...
  • Kolejny sukces Mikołaja!

   Z radością informujemy, że Mikołaj z klasy II c zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie "Polityka Kapitał Biznes" organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Olimpijskiej. Brawa dla Mikołaja za pracowitość, samodzielność i konsekwentne realizowanie planów! LINK

   czytaj więcej...
  Politechnika Śląska

  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach to szkoła publiczna (niepłatna), nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

  Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest Uchwała nr IX/89/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”

  Nasze cele i zadania

  Naszym celem jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu będziemy mogli przygotować naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.
  Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.

  Współpraca z Politechniką Śląską

  Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

  Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

  Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.

  Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.