Klasa politechniczna ALO weźmie udział w Europejskim Tygodniu Kodowania (http://codeweek.eu/). Zgłoszone przez szkołę wydarzenie pt. "How to calculate pi number" odbędzie się 10 października od 9.00 do 12.30 (http://codeweek.eu/view/179000/how-to-calculate-pi-number).
W czasie warsztatów uczniowie będą implementowali w Raptorze algorytmy wyznaczające wartość liczby pi.
Porównane zostaną wyniki działania algorytmów iteracyjnych jaki i metody Monte Carlo.

Zapraszamy do udziału w LXX Olimpiadzie Matematycznej.

Zawody są trójstopniowe. Zawody pierwszego stopnia składają się z trzech serii zadań.

Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań zawodów pierwszego stopnia.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym zadania i regulamin, znajdują się na stronie: www.om.edu.pl

Previous Next

14 lutego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku miała miejsce konferencja "W drodze ku przyszłości - nauka jako inwestycja w jakość".

Konferencję rozpoczął dyrektor CKI dr Zygmunt Łukaszczyk wystąpieniem "Szkoły akademickie na świecie i w Polsce".

Następnie głos zabrał JM Rektor Politechniki Śl. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.